Srdečně děkujeme:

 • všem zaměstnancům Seniorcentra za jejich obětavou a náročnou fyzickou i psychickou práci a trpělivost,

 • zřizovateli Obci Slavkov a Moravskoslezskému kraji za poskytnuté finanční dotace, spolupráci a podporu,

 • obvodní lékařce MUDr. Cihlářové a MUDr. Vašíkové za poskytování zdravotní péče našim uživatelům, zaměstnancům a za spolupráci s všeobecnými sestrami,

 • panu faráři P. Tomaszi Sebastianu Juszkatovi za duchovní podporu,

 • panu Stanislavu Kosterovi za zpěv a hudební doprovod na varhany při mších,

 • panu Františku Weimannovi za ministrování při bohoslužbách,

 • paní Dáše Barčové za spolupráci při úpravě dekorací a výzdobě domova,

 • rodinným příslušníkům našich uživatelů za spolupráci při péči o naše seniory,

 • seniorkám ze Slavkova za pomoc při loupání ořechů, výrobě velikonočních dekorací a aktivní účast na kulturních akcích,

 • dodavatelům potravin, drogistického zboží, výrobků, léků a služeb,

 • prezidentu Ing. Horeckému a kolektivu zaměstnanců Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR za informace, rady, vzdělávací akce a výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb v Táboře,

 • všem příznivcům našeho Seniorcentra za veškerou podporu, kterou nám v uplynulém roce poskytli a spolupracovali s námi na dalším zkvalitňování sociálních služeb,

 • zaměstnancům Úřadu práce, České správě sociálního zabezpečení, Slezské nemocnici v Opavě, Okresnímu soudu v Opavě a dalším poskytovatelům sociálních služeb za úspěšnou celoroční spolupráci,

 • paní Olšanské - obyvatelce Slavkova za zprostředkování a úhradu koncertu pana Jakuba Štýbara,

 • Vám všem za to, že čtete tuto výroční zprávu a dáváte tak najevo, že nás berete vážně,

 • všem sponzorům za finanční dary:

 • Lékárna Hypernova

 • Kolektiv zaměstnanců Komerční banky v Opavě

 • Paní Iva Šormová - Zdravotnické potřeby

 • Firma Femont Opava s. r. o.

 • Firma Untraco, v. o. s., Ostrava - Poruba


Z finančních darů jsme uhradili většinu kulturních hudebních vystoupení, elektrické šlapadlo, úložný box do zahrady, polohovací lůžko, přenosný miniterminál.


DĚKUJEME!!!