Srdečně děkujeme:

 • všem zaměstnancům Seniorcentra za jejichrnobětavou a náročnou fyzickou i psychickou práci a trpělivost,

 • zřizovateli Obci Slavkov a Moravskoslezskémurnkraji za poskytnuté finanční dotace, spolupráci a podporu,

 • obvodní lékařce MUDr. Cihlářové a MUDr. Vašíkovérnza poskytování zdravotní péče našim uživatelům, zaměstnancům a za spolupráci sernvšeobecnými sestrami,

 • panu faráři P. Tomaszi Sebastianu Juszkatovi zarnduchovní podporu,

 • panu Stanislavu Kosterovi za zpěv a hudebnírndoprovod na varhany při mších,

 • panu Františku Weimannovi za ministrování přirnbohoslužbách,

 • rodinným příslušníkům našich uživatelů zarnspolupráci při péči o naše seniory,

 • všem účinkujícím, kteří nás obohatili o zážitkyrnz kulturních vystoupení,

 • seniorkám ze Slavkova za pomoc při loupánírnořechů a aktivní účast na kulturních akcích,

 • dobrovolnicím Michale Sedláčkové, NatáliirnKertiové a p. Obročníkové za všechen čas věnovaný našim seniorům,

 • p. Veselé za velkou pomoc při archivačníchrnpracích,

 • p. Naděždě Šaškové a obyvatelům Seniorcentra zarnceloroční vkusnou výzdobu všech prostor domova,

 • dodavatelům potravin, drogistického zboží,rnvýrobků, léků a služeb,

 • prezidentu Ing. Horeckému a kolektivurnzaměstnanců Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR za informace, rady,rnvzdělávací akce a výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb v Táboře,

 • všem příznivcům našeho Seniorcentra za veškerournpodporu, kterou nám v uplynulém roce poskytli a spolupracovali s námirnna dalším zkvalitňování sociálních služeb,

 • zaměstnancům Úřadu práce, České správěrnsociálního zabezpečení, Slezské nemocnici v Opavě, Okresního soudurnv Opavě a dalším poskytovatelům sociálních služeb za úspěšnou spolupráci,

 • vám všem za to, že čtete tuto výroční zprávu arndáváte tak najevo, že nás berete vážně,

 • všem sponzorům za finanční dary:

 • MANŽELŮM OPĚLOVÝM

 • MANŽELŮM GAVENDOVÝM

 • MUDr. VĚŘE KRÁLOVÉ

 • MARTINU SÁDLOVI

 • PAVLU PETRUŠKOVI

 • SNH-PHARMA s.r.o. provozovatel LÉKÁRNY HYPERNOVA

 • Ing. MORAVCOVI – MORAVEC KVALITNÍ PONOŽKY s.r.o.

 • PANÍ IVĚ ŠORMOVÉ – ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY

 

 

Nejvzácnější na člověku není hlava plná vědomostí,rnale srdce plné lásky, ucho ochotné naslouchat a ruka připravená vždy pomoci.

 

 


DĚKUJEME!!!