Srdečně děkujeme:

 • všem zaměstnancům Seniorcentra za jejich obětavou a nelehkou práci, trpělivost, pracovní nasazení, organizaci a bohaté aktivizační činnosti,

 • zřizovateli Obci Slavkov a Moravskoslezskému kraji za poskytnuté finanční dotace, spolupráci a podporu

 • obvodní lékařce MUDr. Vašíkové a MUDr. Cihlářové za poskytování zdravotní péče našim uživatelům a za spolupráci se všeobecnými sestrami

 • panu faráři P. Krzysztofu Szewczykovi a P. Tomaszi Sebastianu Juszkatovi za duchovní podporu

 • rodinným příslušníkům našich uživatelů za spolupráci při péči o naše seniory

 • seniorkám ze Slavkova za pomoc při loupání ořechů, výrobě velikonočních zajíčků a vázání a zdobení adventních věnečků

 

 • všem sponzorům za finanční i věcné dary:

- Neurologii Králová

- Ing. Oldřichu Ševčíkovi

- paní Věře Barancové

- paní Ivě Šormové


Z finančních darů jsme uhradili některá kulturní vystoupení a zahradní mobiliář.


 • aktivistům v oblasti vzdělávání za poskytování potřebného vzdělání, rad a informací

 • dodavatelům potravin, drogistického zboží, výrobků, léků a služeb

 • všem příznivcům našeho Seniorcentra za veškerou podporu, kterou nám v uplynulém roce poskytli a spolupracovali s námi na dalším zkvalitňování sociálních služeb

 • zaměstnancům Úřadu práce, České správě sociálního zabezpečení, Slezské nemocnici v Opavě, Okresního soudu v Opavě a dalším poskytovatelům sociálních služeb za úspěšnou celoroční spolupráci