Srdečně děkujeme:

 • všem zaměstnancům Seniorcentra za jejich obětavou a náročnou fyzickou i psychickou práci a trpělivost,

 • zřizovateli Obci Slavkov a Moravskoslezskému kraji za poskytnuté finanční dotace, spolupráci a podporu,

 • obvodní lékařce MUDr. Cihlářové a MUDr. Vašíkové za poskytování zdravotní péče našim uživatelům, zaměstnancům a za spolupráci se všeobecnými sestrami,

 • panu faráři P. Tomaszi Sebastianu Juszkatovi za duchovní podporu,

 • panu Stanislavu Kosterovi za zpěv a hudební doprovod na varhany při mších,

 • panu Františku Weimannovi za ministrování při bohoslužbách,

 • rodinným příslušníkům našich uživatelů za spolupráci při péči o naše seniory,

 • všem účinkujícím, kteří nás obohatili o zážitky z kulturních vystoupení,

 • seniorkám ze Slavkova za pomoc při loupání ořechů a aktivní účast na kulturních akcích,

 • dobrovolnicím Michale Sedláčkové, Natálii Kertiové a p. Obročníkové za všechen čas věnovaný našim seniorům,

 • p. Veselé za velkou pomoc při archivačních pracích,

 • p. Naděždě Šaškové a obyvatelům Seniorcentra za celoroční vkusnou výzdobu všech prostor domova,

 • dodavatelům potravin, drogistického zboží, výrobků, léků a služeb,

 • prezidentu Ing. Horeckému a kolektivu zaměstnanců Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR za informace, rady, vzdělávací akce a výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb v Táboře,

 • všem příznivcům našeho Seniorcentra za veškerou podporu, kterou nám v uplynulém roce poskytli a spolupracovali s námi na dalším zkvalitňování sociálních služeb,

 • zaměstnancům Úřadu práce, České správě sociálního zabezpečení, Slezské nemocnici v Opavě, Okresního soudu v Opavě a dalším poskytovatelům sociálních služeb za úspěšnou spolupráci,

 • všem sponzorům za finanční dary:

 • MANŽELŮM OPĚLOVÝM

 • MANŽELŮM GAVENDOVÝM

 • MUDr. VĚŘE KRÁLOVÉ

 • MARTINU SÁDLOVI

 • PAVLU PETRUŠKOVI

 • SNH-PHARMA s.r.o. provozovatel LÉKÁRNY HYPERNOVA

 • Ing. MORAVCOVI – MORAVEC KVALITNÍ PONOŽKY s.r.o.

 • PANÍ IVĚ ŠORMOVÉ – ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY

 

 

Nejvzácnější na člověku není hlava plná vědomostí, ale srdce plné lásky, ucho ochotné naslouchat a ruka připravená vždy pomoci.

 

 


DĚKUJEME!!!