1. 4. 2020

Z celého srdce děkujeme všem, kteří nám v této nelehké době pomáhají...

Děkujeme všem, kteří nám šijí a dodávají roušky nebo nás podporují také jinak...

Moc si Vaší pomoci a podpory vážíme, dodává nám sílu do dalších dní...


DĚKUJEME!!!


**************************************************************************************************************


30. 3. 2020

Z bezpečnostních důvodů nemůžeme přijmout balíčky a nákupy pro naše klienty od rodinných příslušníků a známých. Děkujeme za pochopení. 


**************************************************************************************************************


30. 3. 2020

Vážení rodinní příslušníci a blízcí našich obyvatel,


rádi bychom Vás informovali, že přijímáme řadu preventivních opatření, abychom zabránili šíření virového onemocnění COVID-19. Řídíme se a postupujeme podle doporučení vydaných Vládou ČR a jejich Ministerstev, Zřizovatelem Obcí Slavkov, Asociací poskytovatelů sociálních služeb a Krajské hygienické stanice.

Věříme, že se nám v této nelehké době podaří vše společně zvládnout.


Tým zaměstnanců Domova pro seniory Seniorcentrum Slavkov


**************************************************************************************************************


17. 3. 2020 

Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ NEBUDEME AŽ DO ODVOLÁNÍ PŘÍJÍMAT PRÁDLO

DO PRÁDELNY.


DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.


**************************************************************************************************************


5. 3. 2020


******************************************************************************************************

***********************************************************************************

1. 8. 2019

V měsíci červnu 2019 byla v rámci zkvalitňování služeb v našem zařízení realizována přístavba venkovní plošiny, která slouží pro snadnější dopravu osob do prostor zahrady a okolí budovy našeho Domova. Plošinu mohou využívat klienti našeho zařízení i jejich návštěvy.

Přístavba venkovní plošiny byla zrealizována za výrazné finanční podpory Moravskoslezského kraje.**************************************************************


2. 1. 2017

V měsíci prosinci 2016 byla v rámci zkvalitňování služeb v našem zařízení realizována instalace schodišťové sedačky, která bude sloužit pro dopravu osob v rámci jednotlivých podlaží budovy. Sedačku mohou využívat klienti našeho zařízení i jejich návštěvy.

Instalace schodišťové sedačky byla zrealizována za výrazné finanční podpory Moravskoslezského kraje.

**********************************************************************************************NABÍZÍME VYPŮJČENÍ KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK:


•mechanické invalidní vozíky - 100,- Kč/měsíc

•čtyřkolová chodítka - 100,- Kč/měsíc

•francouzské berle - 30,- Kč/měsíc

•toaletní křesla - 100,- Kč/měsíc


V případě zájmu kontaktujte sociální pracovnici na tel. čísle 553 797 082


**********************************************************************************************