CO NÁS ČEKÁ V MĚSÍCI KVĚTNU 2019?

  • V pátek, 10. 5. 2019 od 10:00 hodin pořádáme HUDEBNÍ KAVÁRNIČKU. Těšíme se na společně strávený čas plný zpěvu a tance. Přijďte mezi nás :-)

  • V pátek 16. 5. 2019 od 10:00 hodin oslavíme s našimi obyvateli Den matek.

  • V pondělí 20. 5. 2019 v 10:30 hod proběhne již tradiční LITERÁRNĚ-AKTIVIZAČNÍ PROGRAM s muzijní pedagožkou Bc. Evou Schwanovou na téma "Oslava svátku práce".

  • V úterý 21. 5. 2019 nás přijdou potěšit děti z Mateřské školy Slavkov. Představí svůj program ke Dni matek. Jejich vystoupení začíná v 10.00 hodin.

Společně plánujeme také další akce, čeká nás loupání ořechů, pečení, canisterapie, oslavy narozenin, filmový klub, procházky, zahradničení, kácení májky, ...


                             Na všech akcích bude pořizována fotodokumentace.
************************************************************************************************************************************************************


2. 1. 2017

V měsíci prosinci 2016 byla v rámci zkvalitňování služeb v našem zařízení realizována instalace schodišťové sedačky, která bude sloužit pro dopravu osob v rámci jednotlivých podlaží budovy. Sedačku mohou využívat klienti našeho zařízení i jejich návštěvy.

Instalace schodišťové sedačky byla zrealizována za výrazné finanční podpory Moravskoslezského kraje.

**********************************************************************************************NABÍZÍME VYPŮJČENÍ KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK:


•mechanické invalidní vozíky - 100,- Kč/měsíc

•čtyřkolová chodítka - 100,- Kč/měsíc

•francouzské berle - 30,- Kč/měsíc

•toaletní křesla - 100,- Kč/měsíc


V případě zájmu kontaktujte sociální pracovnici na tel. čísle 553 797 082


**********************************************************************************************